за Христос

Асирийският цар Сенахирим - заплаха за Йерусалим
В четиринадесетата година на цар Езекия асирийският цар Сенахирим излезе против всичките укрепени Юдейски градове и ги превзе.

Слушай Исая 36:1;20;29-31
Исая 36:1;20;29-31

Препратки:

Други преводи на Исая 36:1;20;29-31: