за Христос

Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни;
ще се даде на нея славата на Ливан,
превъзходството на Кармил и Сарод;
те ще видят славата Господня,
величието на нашия Бог.

Слушай Исая 35:2
Исая 35:2

Препратки:

Други преводи на Исая 35:2:

Ще цъфти изобилно и ще се радва, дори с ликуване и песни. Славата на Ливан й е дадена, великолепието на Кармил и Сарон. Те ще видят славата на ГОСПОДА, великолепието на нашия Бог.
/Верен 2002/
Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни;
ще се даде на нея славата на Ливан,
превъзходството на Кармил и Сарод;
те ще видят славата Господня,
величието на нашия Бог.
/Библейско общество 2000/
Ще цъфти изобилно, и ще се развесели дори с радост и песни;
Ще се даде на нея славата на Ливан,
Превъзходството на Кармил и Сарод;
Те ще видят славата Господна,
Величието на нашия Бог.
/Протестантски 1940/
великолепно ще цъфти и ще се радва, ще тържествува и се весели; славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарон; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог.
/Православен/
Ще процъвти изобилно, ей, ще се възвесели с радост и песни:
Ще се даде ней славата Ливанова,
Величието на Кармил и Сарон:
Те ще видят славата Господня,
Величието на Бога нашего.
/Цариградски/
It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.
/KJV/