за Христос

Исая 33:6,16,17,19,20,21,24   

6 А чрез мъдрост и знание, и изобилно спасение
ще бъдат утвърдени времената ти;
Страхът от Господа е Неговото съкровище.
16 той ще обитава нависоко;
крепостите на скалите ще бъдат място на защитата му;
хлябът му ще му бъде даден, водата му няма да липсва.
17 Бъдещата слава на Йерусалим в дните на Месия
Очите ти ще видят царя в красотата му,
ще видят широко разпростряла се земя.
19 Няма вече да видиш свирепия народ -
народ с дълбок глас, който не проумяваш,
с чужд език, който не разбираш.
20 Погледни към Сион, града на празниците ни;
очите ти ще видят Йерусалим като безмълвно заселище,
шатър, който няма да се мести,
чиито колове никога няма да бъдат извадени
и нито едно от въжетата му - скъсано.
21 Но там Господ ще бъде с нас във величието Си,
като място на широки реки и потоци,
където няма да плава ладия с весла,
нито ще мине великолепен кораб.
24 И жителят няма да каже: Болен съм;
на народа, който живее в него, ще бъде простено беззаконието му.