за Христос

Защото в онзи ден всеки човек ще захвърли
сребърните си идоли и златните си идоли,
които вашите ръце направиха, за ваш грях.

Слушай Исая 31:7
Исая 31:7

Препратки:

Други преводи на Исая 31:7: