за Христос

защото помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна;
затова го нарекох: Рахав, който бездейства.

Слушай Исая 30:7
Исая 30:7

Препратки:

Други преводи на Исая 30:7: