за Христос

Исая 30:18-27,29   

18 Затова Господ ще чака, за да се смили над вас,
и по тази причина ще се превъзнесе, за да ви пожали;
защото Господ е Бог правосъдещ;
блажени всички, които Го чакат.
19 О, народе, който живееш в Сион, в Йерусалим,
ти няма вече да плачеш;
Той наистина ще се смили над тебе при гласа на вопъла ти;
когато го чуе, ще ти отговори.
20 Дори и Господ да ви даде
хляб на скръб и вода на утеснение,
пак учителите ти няма да бъдат скрити вече,
но очите ти ще виждат учителите ти;
21 и ушите ти ще слушат зад тебе слово, което,
когато се отклонявате надясно
и когато се отклонявате наляво,
ще казва: Този е пътят, вървете по него.
22 Тогава вие ще сметнете за гнусно
среброто, с което са обковани изваяните ви идоли,
и златото, с което са облечени излетите ви идоли;
ще ги отхвърлите като нещо нечисто,
ще кажете на всеки от тях:
Махни се оттук.
23 И Господ ще даде дъжд за семето ти,
с което ще посееш нивата си,
и хляб от земното плодородие,
който ще бъде хранителен и в изобилие,
и в онова време добитъкът ти ще пасе в широки паши,
24 също и воловете и оселчетата, които работят земята,
ще ядат вкусна зоб, веяна с лопата и веяло.
25 И ще има на всяка висока планина
и на всяко високо бърдо
реки и водни потоци -
в деня на голямото клане,
когато кулите паднат.
26 При това светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето
и светлината на слънцето ще бъде седмократна - като светлината на седем дни,
в деня, когато Господ превързва раната на народа Си
и изцелява поражението от удара върху тях.
27 Ето, името на Господа иде отдалеч;
гневът Му е пламнал и гъстият Му дим се издига;
устните Му са пълни с негодувание,
езикът Му е като поглъщащ огън
29 У вас ще има песен, както в нощта на тържествен празник,
и сърдечна веселба, както когато тръгват със свирки,
за да отидат при канарата Израелева, на Господния хълм.