за Христос

Исая 27   

1 Възстановяване на Божието лозе - Израел
В онзи ден Господ
с жестокия, великия и здрав Свой меч
ще накаже левиатан, бързия змей.
Да! Левиатан, извиващия се змей;
и ще убие змея, който е в морето.
2 В онзи ден ще бъде казано:
Прелестно лозе; пейте за него.
3 Аз, Господ, го пазя;
всяка минута ще го напоявам;
нощем и денем ще го пазя,
за да не го повреди никой.
4 Ярост няма вече в Мене;
дано биха се опълчили против Мене глоговете и тръните му в бой!
Щях да мина сред тях, щях да ги изгоря наведнъж.
5 Или нека се хване за силата Ми,
за да се примири с Мене!
Да! Нека се примири с Мене.
6 В бъдещите поколения Яков ще се вкорени,
Израел ще напъпи и цъфне,
и те ще напълнят лицето на света с плод.
7 Поразил ли го е, както порази онези, които поразиха него?
Или беше убит, както бяха умъртвени убитите от него?
8 С мярка го наказваш Ти, когато го отхвърляш;
Ти го завлече със силния Си вихър в деня на източния вятър.
9 Затова с това ще се очисти беззаконието на Яков
и това ще бъде целият плод от изличаването на греха му,
че той ще направи всички камъни на жертвениците като варовит камък, който се стрива на прах,
така че ашерите и кумирите на слънцето няма да стоят вече прави.
10 Защото укрепеният град ще запустее,
заселището ще бъде напуснато и ще бъде изоставено като пустиня;
там ще пасе телето и там ще си почива,
и ще изпояде клончетата му.
11 Когато клоните му изсъхнат, ще се отчупят;
жените, като дойдат, ще ги изгорят,
защото са неразумен народ;
затова Творецът им няма да ги пожали
и Създателят им няма да се смили над тях.
12 В онзи ден Господ ще отърси плода Си
от стремителния Ефрат до Египетския поток;
и вие ще се съберете един по един, о, деца на Израел.
13 И в онзи ден ще затръби голяма тръба;
и загиващите в Асирийската земя,
и изгонените, които са в Египетската земя,
ще се кланят на Господа на святия хълм в Йерусалим.