за Христос

Земята също е осквернена под жителите си,
защото престъпиха законите, не зачитаха наредбите,
нарушиха вечния завет.

Слушай Исая 24:5
Исая 24:5

Препратки:

Други преводи на Исая 24:5: