за Христос

Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами;
защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм
и в Йерусалим, и пред старейшините Си със слава.

Слушай Исая 24:23
Исая 24:23

Препратки:

Други преводи на Исая 24:23: