за Христос

И те ще бъдат събрани,
както се събират затворниците в тъмницата.
Ще бъдат затворени в тъмницата
и след дълго време ще бъдат наказани.

Слушай Исая 24:22
Исая 24:22

Препратки:

Други преводи на Исая 24:22: