за Христос

И в онзи ден
Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените,
а на земята - земните царе.

Слушай Исая 24:21
Исая 24:21

Препратки:

Други преводи на Исая 24:21: