за Христос

Земята ще залита като някой пиян
и ще се разтресе като колиба от пръти;
беззаконието й ще натегне върху нея;
и ще падне и няма вече да стане.

Слушай Исая 24:20
Исая 24:20

Препратки:

Други преводи на Исая 24:20: