за Христос

И ще стане както на народа, така и на свещеника;
както на слугата, така и на господаря му;
както на слугинята, така и на господарката й;
както на купувача, така и на продавача;
както на този, който дава назаем, така и на този, които взема назаем;
както на вземащия с лихва, така и на онзи, който му дава с лихва.

Слушай Исая 24:2
Исая 24:2

Препратки:

Други преводи на Исая 24:2:

И ще стане както с народа, така и със свещеника; както със слугата, така и с господаря му; както със слугинята, така и с господарката й; както с купувача, така и с продавача; както с този, който дава назаем, така и с този, който взема назаем; както с онзи, който взема лихва, така и с онзи, който му дава лихва.
/Верен 2002/
И ще стане както на народа, така и на свещеника;
както на слугата, така и на господаря му;
както на слугинята, така и на господарката й;
както на купувача, така и на продавача;
както на този, който дава на заем, така и на този, които взема на заем;
както на вземащия с лихва, така и на онзи, който му дава с лихва.
/Библейско общество 2000/
И ще стане, както на людете, така и на свещеника;
Както на слугата така и на господаря му;
Както на слугинята, така и на господарката й;
Както на купувача, така и на продавача;
Както на заемодавеца, така и на заемача;
Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва.
/Протестантски 1940/
И каквото бъде с народа, също - и със свещеника; каквото - със слугата, също - и с господаря му; каквото - със слугинята, също - и с господарката й; каквото - с купувача, също - и с продавача; каквото - с оногова, който взема назаем, също - и с оногова, който дава назаем; каквото - с оногова, който дава с лихва, също - и с оногова, който дава лихва.
/Православен/
And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.
/KJV/