за Христос

Който бяга от гласа на страха,
ще падне в ямата;
и който излиза от ямата,
ще се улови в примката;
защото прозорците отгоре са отворени
и основите на земята треперят.

Слушай Исая 24:18
Исая 24:18

Препратки:

Други преводи на Исая 24:18:

И който бяга от гласа на страха, ще падне в ямата; а който излезе от ямата, ще се улови в примката; защото прозорците отгоре се отвориха и основите на земята треперят.
/Верен 2002/
Който бяга от гласа на страха,
ще падне в ямата;
и който излиза от ямата,
ще се улови в примката;
защото прозорците отгоре са отворени
и основите на земята треперят.
/Библейско общество 2000/
Който бяга от гласа на страха
Ще падне в ямата;
И който възлиза отсред ямата,
Ще се улови в примката;
Защото прозорците отгоре са отворени,
И основите на земята треперят.
/Протестантски 1940/
Тогава, който е побягнал от вика на ужаса, ще падне в яма; и който излезе от ямата, ще падне в клопка; защото прозорците от небесната височина ще се разтворят, и основите земни ще се раздрусат.
/Православен/
And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.
/KJV/