за Христос

От края на земята чухме да пеят
слава на праведния;
но аз казах: Чезна! Чезна! Горко ми!
Коварните коварстваха.
Да! Коварните страшно коварстваха.

Слушай Исая 24:16
Исая 24:16

Препратки:

Други преводи на Исая 24:16: