за Христос

Затова прославете Господа в източните страни,
прославете името на Господа, Израелевия Бог, по крайбрежията.

Слушай Исая 24:15
Исая 24:15

Препратки:

Други преводи на Исая 24:15: