за Христос

Защото сред земята, между племената, ще бъде
подобно на плода, паднал при отърсването на маслина,
подобно на пабиръка, когато се свърши гроздоберът.

Слушай Исая 24:13
Исая 24:13

Препратки:

Други преводи на Исая 24:13: