за Христос

Божий съд над цялата земя
Ето, Господ изпразва земята и я запустява,
изменя вида й и разпръсва жителите й.

Слушай Исая 24:1
Исая 24:1

Препратки:

Други преводи на Исая 24:1: