за Христос

Доходът му, идещ през големи води,
беше житото на Нил, жътвата на реката,
така че той беше тържище на народите.

Слушай Исая 23:3
Исая 23:3

Препратки:

Други преводи на Исая 23:3: