за Христос

Ето земята на халдейците;
този народ не съществува вече;
асириецът определи земята им за пустинни зверове;
издигнаха кулите си, събориха палатите му
и той го обърна на развалини.

Слушай Исая 23:13
Исая 23:13

Препратки:

Други преводи на Исая 23:13:

Ето земята на халдейците; този народ не съществуваше - асириецът го основа за жители на пустинята - издигнаха се обсадните му кули, събориха се дворците му, обърнат беше в развалини.
/Верен 2002/
Ето земята на халдейците;
този народ не съществува вече;
асириецът определи земята им за пустинни зверове;
издигнаха кулите си, събориха палатите му
и той го обърна на развалини.
/Библейско общество 2000/
Ето земята на халдеите;
Тия люде не съществуват вече;
Асириецът определи земята им за пустинни зверове;
Издигнаха кулите си, събориха палатите му,
И той го обърна на развалини.
/Протестантски 1940/
Ето земята на халдейци. Тоя народ по-преди го нямаше; Асур му тури начало от пустинни жители. Те издигат кулите си, събарят чертозите му, превръщат го в развалини.
/Православен/
Ето земята на Халдеите:
Този народ не съществуваше:
Асириецът го основа за жители на пустинята:
Подигнаха стълповете му,
Увисочиха палатите му:
Направиха го развалини.
/Цариградски/
Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin.
/KJV/