за Христос

Исая 22:1-14;21   

1 Пророчество за Йерусалим
Изявеното за Долината на видението пророчество:
Какво ти е сега,
че си се качил цял на покривите на къщите,
2 о, ти, пълен с викове,
шумни граде, весели граде?
Убитите ти не бяха убити с меч,
нито умряха в бой.
3 Всичките ти първенци побегнаха заедно,
вързани бяха от стрелците;
всички твои, които бяха намерени
надалеч побегнали, но бяха вързани заедно.
4 Затова казах: Оставете ме; ще плача горко;
не се мъчете да ме утешавате
за опустошението на дъщерята на народа ми.
5 Защото в Долината на видението
е ден на поражение и тъпкане,
и недоумение от Господа, Бога на Силите -
ден на събаряне на стените и на викане към планините.
6 И Елам взе колчана,
с дружини войници и конници,
и Кир откри щита.
7 А когато най-добрите твои долини се напълниха с колесници
и конниците се опълчиха при портата,
8 и той вдигна покривалото на Юдея,
то в онзи ден ти обърна погледа си
към оръжейницата в кедровата къща.
9 И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много,
събрахте водите на долния водоем
10 и като изброихте къщите на Йерусалим
и развалихте къщите, за да укрепите стената,
11 направихте и нов водоем между двете стени
за водата на стария водоем;
но не погледнахте към Онзи, Който стори това,
нито обърнахте внимание на Този,
Който го беше приготвил отдавна.
12 В онзи ден Господ Йехова на Силите
ви призова към плач и жалеене,
към обръсване на главата и опасване с вретище.
13 Но ето радост и веселие,
клане на говеда и овце,
ядене на месо и пиене на вино!
И казват: Да ядем и да пием,
защото утре ще умрем.
14 Тогава от Господа на Силите се откри в ушите ми това:
Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас, докато умрете,
казва Господ Йехова на Силите.