за Христос

Исая 21   

1 Пророчество за Вавилон
Изявеното за пустинята на морето пророчество:
Както южните вихрушки, които стремително летят,
така иде разрушение от пустинята, от страшната земя.
2 Тежко видение ми се откри:
Коварният коварства и грабителят граби.
Излез, Еламе; обсади, Мидийо;
спрях всичките й въздишки.
3 Затова хълбоците ми са пълни с болка;
болки ме обзеха, както болките на жена, когато ражда;
сгърбен съм и не мога да чуя,
смутен съм и не мога да видя.
4 Сърцето ми се разколебава, трепет ме ужаси;
дрезгавината, която пожелах, се превърна в страшилище за мене.
5 Приготвят трапезата, поставят стражата, ядат, пият!
Станете, военачалници! Излъсквайте щитове!
6 Защото Господ ми каза така:
Иди, постави страж
и нека известява каквото види.
7 Той видя дружина конници по двама,
ездачи на осли и ездачи на камили;
тогава се вгледа внимателно.
8 После извика като лъв:
Господи, аз стоя непрекъснато в стражевата кула през деня
и оставам на стражата си цели нощи.
9 Но ето! Тук иде дружина мъже, конници по двама!
И той, като проговори, каза: Падна, падна Вавилон
и всички изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!
10 Сине мой и ти, произведение на хармана ми,
явих ви онова, което чух от Господа на Силите, Израелевия Бог.
11 Пророчество за Едом
Изявеното за Едом пророчество:
Към мене вика един от Сиир:
Стражо, колко е часът на нощта?
Стражо, колко е часът на нощта?
12 Стражът каза: Утрото иде, също и нощта;
ако искате да питате, питайте; елате пак, елате.
13 Пророчество за Арабия
Изявеното пророчество за Арабия:
Привечер ще слезете в гората да пренощувате,
о, дедански кервани.
14 Жителите на теманската земя
донесоха вода за жадния,
посрещнаха бежанците с хляба си.
15 Защото побегнаха от мечовете,
от оголения меч, от опънатия лък
и от лютостта на войната.
16 Защото Господ ми каза така:
В продължение на една година, каквито са годините на наемник,
ще изчезне цялата слава на Кидар;
17 и останалият брой на стрелците,
силните мъже на кидарците, ще бъде малко;
защото Господ, Израелевият Бог, е изговорил това.