за Христос

Уви, грешни народе, народ, натоварен с беззаконие,
роде на злодеи, деца, които постъпвате разтленно!
Изоставиха Господа,
презряха Святия Израелев,
отделиха се и се върнаха назад.

Слушай Исая 1:4
Исая 1:4

Препратки:

Други преводи на Исая 1:4:

Уви, грешен народ, народ натоварен с беззаконие, род на злодеи, синове, постъпващи покварено! Оставиха ГОСПОДА, презряха Светия Израилев, върнаха се назад.
/Верен 2002/
Уви, грешни народе, народ, натоварен с беззаконие,
роде на злодеи, деца, които постъпвате разтленно!
Изоставиха Господа,
презряха Святия Израелски,
отделиха се и се върнаха назад.
/Библейско общество 2000/
Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие,
Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено!
Оставиха Господа,
Презряха Светия Израилев,
Отделиха се и се върнаха назад.
/Протестантски 1940/
Уви, народе грешни, народ отрупан с беззакония, племе от злодейци, синове пагубни! Оставихте Господа, презряхте Светия Израилев, - върнахте се назад.
/Православен/
Уви, народ грешен, люде натоварени с беззаконие,
Семе на злодейци, разтлени синове!
Оставиха Господа,
Презряха Светия Израилев,
Върнаха се назад.
/Цариградски/
Ah sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters: they have forsaken the LORD, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward.
/KJV/