за Христос

Защото нивите на Есевон и лозето на Севма са посърнали;
господарите на народите счупиха отбраните му насаждения,
които стигаха до Язир и се извиваха по пустинята;
клоните му бяха разпрострени, минаваха през морето.

Слушай Исая 16:8
Исая 16:8

Препратки:

Други преводи на Исая 16:8:

Защото нивите на Есевон и лозето на Севма са повехнали. Господарите на народите съсипаха избраните му насаждения, които стигаха до Язир и се губеха в пустинята; клоните му бяха разпрострени, минаваха през морето.
/Верен 2002/
Защото нивите на Есевон и лозето на Севма са посърнали;
господарите на народите счупиха отбраните му насаждения,
които стигаха до Язир и се извиваха по пустинята;
клоните му бяха разпрострени, минаваха през морето.
/Библейско общество 2000/
Защото нивите на Есевон и лозето на Севма са посърнали;
Господарите на народите счупиха отбраните му садения,
Които стигаха до Язир и се извиваха по пустинята;
Клоновете му бяха разпрострени, минаваха през морето.
/Протестантски 1940/
Есевонските полета се изтощиха, както и Севамското лозе; властителите на народите изтребиха най-добрите му лози, които достигаха до Иазер, разстилаха се по пустинята; младочките им се ширеха, преминаваха отвъд морето.
/Православен/
Защото нивята на Есевон са привенали:
Лозата на Севма, господарите на народите строшиха избраните й садения,
Които стигаха до Язир и се извиваха по пустинята:
Ветвите й бяха разпрострени, преминваха морето.
/Цариградски/
For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah: the lords of the heathen have broken down the principal plants thereof, they are come even unto Jazer, they wandered through the wilderness: her branches are stretched out, they are gone over the sea.
/KJV/