за Христос

Чухме за гордостта на Моав (той е много горд),
за високомерието му, гордостта му и яростта му;
но лъжливите му хваления са суетни.

Слушай Исая 16:6
Исая 16:6

Препратки:

Други преводи на Исая 16:6: