за Христос

И с милост ще се утвърди престол;
и на него ще седи с истина, в Давидовия шатър,
онзи, който съди и търси правосъдие, и бърза да върши правда.

Слушай Исая 16:5
Исая 16:5

Препратки:

Други преводи на Исая 16:5:

И с милост ще се утвърди престол и на него ще седи с истина в Давидовия шатър един, който съди и търси правосъдие, и е вещ в правдата.
/Верен 2002/
И с милост ще се утвърди престол;
и на него ще седи с истина, в Давидовия шатър,
онзи, който съди и търси правосъдие, и бърза да върши правда.
/Библейско общество 2000/
И с милост ще се утвърди престол;
И на него ще седи, с истина, в Давидовия шатър,
Оня, който съди и търси правосъдие и бърза да върши правда.
/Протестантски 1940/
И престолът ще се утвърди с милост, и на него ще седне с вярност, в Давидовата шатра, съдия, който дири правда и се стреми към правосъдие."
/Православен/
И с милост ще се установи престолът;
И на него ще седне с истина, в Давидовия шатър,
Онзи който съди и предиря съдба и ускорява правда.
/Цариградски/
And in mercy shall the throne be established: and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging, and seeking judgment, and hasting righteousness.
/KJV/