за Христос

Изгнаниците ми нека бъдат преселници при тебе, Моаве;
бъди им покров от разорителя;
защото грабителят изчезна, разорителят престана.
Потъпквачите бяха изтребени от земята.

Слушай Исая 16:4
Исая 16:4

Препратки:

Други преводи на Исая 16:4:

Прогонените ми нека живеят като чужденци при теб, Моаве, бъди им скривалище от разорителя! Защото потисникът премина, опустошението престана и насилниците се изтребиха от земята.
/Верен 2002/
Изгонените ми нека бъдат преселници при теб, Моаве;
бъди им покров от разорителя;
защото грабителят изчезна, разорителят престана.
Потъпквачите бяха изтребени от земята.
/Библейско общество 2000/
Изпъдените ми нека пришелствуват при тебе, Моаве;
Бъди им покров от разорителя;
Защото грабителят изчезна, разорителят престана.
Потъпквачите се изтребиха от земята
/Протестантски 1940/
Нека поживеят у тебе моите изпъдени моавци; бъди им закрила от грабители: защото притеснителят - няма да го има, грабеж ще престане, потисници ще изчезнат от земята.
/Православен/
Изпъдените ми нека пришелствуват при тебе, Моаве:
Бъди им покров от лицето на разорителя;
Защото грабителят изчезна, разорителят престана,
Насилниците се изтребиха от земята.
/Цариградски/
Let mine outcasts dwell with thee, Moab; be thou a covert to them from the face of the spoiler: for the extortioner is at an end, the spoiler ceaseth, the oppressors are consumed out of the land.
/KJV/