за Христос

Съветвай се, извърши правосъдие;
сред пладне направи сянката си като нощ;
скрий изгнаниците, не издавай скитащия се.

Слушай Исая 16:3
Исая 16:3

Препратки:

Други преводи на Исая 16:3: