за Христос

Защото, подобно на скитаща се птица,
изпъдена от гнездото си,
такива ще бъдат моавските дъщери при бродовете на Арнон.

Слушай Исая 16:2
Исая 16:2

Препратки:

Други преводи на Исая 16:2: