за Христос

А сега Господ говори:
За три години, каквито са годините на наемник,
славата на Моав ще изпадне в презрение
с цялото му голямо множество;
и останалите ще бъдат много малко и незначителни.

Слушай Исая 16:14
Исая 16:14

Препратки:

Други преводи на Исая 16:14:

А сега ГОСПОД говори и каза: За три години, каквито са годините на наемник, славата на Моав ще изпадне в презрение с цялото му голямо множество; и остатъкът ще бъде много малък и незначителен.
/Верен 2002/
А сега Господ говори:
За три години, каквито са годините на наемник,
славата на Моав ще изпадне в презрение
с цялото му голямо множество;
и останалите ще бъдат много малко и незначителни.
/Библейско общество 2000/
А сега Господ говори, казвайки: -
Вътре в три години, каквито са годините на наемник,
Славата на Моава ще изпадне в презрение
С цялото му голямо множество;
И останалите ще бъдат много малко и незначителни.
/Протестантски 1940/
А сега тъй казва Господ: след три години, смятайки наемнишки години, величието на Моава ще бъде унижено с всичкото голямо многолюдство, и остатъкът ще бъде твърде малък и незначителен.
/Православен/
А сега Господ говори и рече:
В три години, както са годините на наемник,
Славата на Моава ще остане в презрение
С всичкото му голямо множество;
И остатъкът ще бъде много малък и немощен.
/Цариградски/
But now the LORD hath spoken, saying, Within three years, as the years of an hireling, and the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude; and the remnant shall be very small and feeble.
/KJV/