за Христос

И когато Моав, уморен от високите си места,
се яви и влезе в капището си да се помоли,
той няма да сполучи.

Слушай Исая 16:12
Исая 16:12

Препратки:

Други преводи на Исая 16:12: