за Христос

Отнето бе веселието и радостта от плодоносното поле
и в лозята ти няма да има вече пеене, нито радостни гласове;
няма да има кой да тъпче в линовете и да изстиска виното;
Аз направих да престане възклицанието за гроздобера.

Слушай Исая 16:10
Исая 16:10

Препратки:

Други преводи на Исая 16:10:

Отне се веселието и радостта от плодоносното поле и в лозята няма пеене, няма радостни гласове; тъпкачите няма да тъпчат линовете за вино; прекратих възклицанието.
/Верен 2002/
Отнето бе веселието и радостта от плодоносното поле
и в лозята ти няма да има вече пеене, нито радостни гласове;
няма да има кой да тъпче в линовете и да изстиска виното;
Аз направих да престане възклицанието за гроздобера.
/Библейско общество 2000/
Отне се веселието и радостта от плодоносното поле,
И в лозята ти не ще има вече пеене, нито радостни гласове;
Не ще има кой да тъпче в линовете и да изстиска виното;
Аз направих да престане възклицанието за гроздобера.
/Протестантски 1940/
Изчезна от плодоносната земя радост и веселба, и по лозята не пеят, нито се радват; лозарят не тъпче грозде в линове: Аз прекъснах веселбите.
/Православен/
И отне се веселието и радостта от плодоносното поле;
И в лозята ти не ще да има вече пения нито радостни гласове:
Тези които тъпчаха виното не ще тъпчат в жлебовете:
Аз направих да престане възклицанието на гроздобера.
/Цариградски/
And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field; and in the vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting: the treaders shall tread out no wine in their presses; I have made their vintage shouting to cease.
/KJV/