за Христос

затова той излезе на високите места във Ваит и в Девон, за да плаче;
Моав ридае за Нево и за Медева;
всяка негова глава е плешива,
всяка брада е обръсната.

Слушай Исая 15:2
Исая 15:2

Препратки:

Други преводи на Исая 15:2:

изкачи се в капището и в Девон на възвишението, за да плаче; Моав ридае за Нево и за Медева. Всяка негова глава е плешива, всяка брада е обръсната.
/Верен 2002/
затова той излезе на високите места във Ваит и в Девон, за да плаче;
Моав ридае за Нево и за Медева;
всяка негова глава е плешива,
всяка брада е обръсната.
/Библейско общество 2000/
Затова той възлезе на високите места във Ваит и в Девон за да плаче;
Моав ридае за Нево и за Медева;
Всяка негова глава е плешива,
Всяка брада е обръсната.
/Протестантски 1940/
Той възлиза към Баит и Дивон, възлиза на оброчището, за да плаче; Моав ридае над Нево и Медева; те всички са с остригани глави, всички с обръснати бради.
/Православен/
Той възлезе на капището и в Девон на требищата за да плаче:
Моав ще възридае за Нево и за Медева:
На всяка негова глава плешина,
Всяка брада обръсната.
/Цариградски/
He is gone up to Bajith, and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba: on all their heads shall be baldness, and every beard cut off.
/KJV/