за Христос

Защото Господ на Силите взе решение - и кой ще го осуети?
И ръката Му е протегната - и кой ще я върне назад?

Слушай Исая 14:27
Исая 14:27

Препратки:

Други преводи на Исая 14:27: