за Христос

Защото ще стана против тях, казва Господ на Силите,
и ще излича от Вавилон име и всичко останало -
и син, и внук, казва Господ.

Слушай Исая 14:22
Исая 14:22

Препратки:

Други преводи на Исая 14:22: