за Христос

И с Вавилон, славата на царствата,
красивия град, с който се гордеят халдейците,
ще бъде, както когато Бог съсипа Содом и Гомор;

Слушай Исая 13:19
Исая 13:19

Препратки:

Други преводи на Исая 13:19: