за Христос

Те ще бъдат като гонена сърна
и като овце, които никой не събира;
ще се връщат всеки при народа си
и ще бягат всеки към земята си.

Слушай Исая 13:14
Исая 13:14

Препратки:

Други преводи на Исая 13:14: