за Христос

Исая 11:1,2,4,6-10,12,13   

1 Възвестяване на царство на мир
И ще израсне стъбло от Есеевия пън
и израстък от корените му ще носи плод;
2 и Духът Господен ще почива върху него,
Дух на мъдрост и разум,
Дух на съвет и сила,
Дух на знание и страх от Господа;
4 а с правда ще съди сиромасите
и с правота ще решава в полза за смирените на страната;
ще порази страната с жезъла на устата си
и с диханието на устните си ще умъртви нечестивия.
6 Вълкът ще живее с агнето,
рисът ще си почива с ярето,
телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно;
и малко дете ще ги води.
7 Кравата и мечката ще пасат заедно;
малките им ще си почиват задружно;
и лъвът ще яде слама, както волът.
8 Кърмачето ще играе над дупката на аспида;
и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна.
9 Те няма да навреждат, нито погубват в цялата Ми свята планина;
защото земята ще се изпълни със знание за Господа,
както водите покриват дъното на морето.
10 И в онзи ден към Есеевия корен -
който ще стои като знаме на племената, -
към него ще прибягват племената;
и неговото място на покой ще бъде славно.
12 И ще издигне знаме за народите
и ще събере изгонените на Израел,
и ще събере в едно разпръснатите на Юдея
от четирите краища на земята.
13 А Ефремовата завист ще се махне
и нападателите от Юдея ще бъдат унищожени!
Ефрем няма да завижда на Юда
и Юда няма да притеснява Ефрем;