за Христос

Възвестяване на царство на мир
И ще израсне стъбло от Есеевия пън
и израстък от корените му ще носи плод;

Слушай Исая 11:1
Исая 11:1

Препратки:

Други преводи на Исая 11:1: