за Христос

На другия ден Господ стори това; целият египетски добитък измря, а от добитъка на израелтяните нищо не умря.

Слушай Изход 9:6
Изход 9:6

Препратки:

Други преводи на Изход 9:6: