за Христос

А Моисей каза на фараона: Определи ми времето, когато да се помоля за тебе, за служителите ти и за народа ти, за да бъдат изтребени жабите от теб и от къщите ти и да останат само в Нил.

Слушай Изход 8:9
Изход 8:9

Препратки:

Други преводи на Изход 8:9:

А Мойсей каза на фараона: Определи ми кога да се помоля за теб, за слугите ти и за народа ти, за да изтреби жабите от теб и от къщите ти и да останат само в реката.
/Верен 2002/
А Моисей каза на Фараон: Определи ми времето, когато да се помоля за теб, за служителите ти и за народа ти, за да бъдат изтребени жабите от теб и от къщите ти и да останат само в Нил.
/Библейско общество 2000/
И Моисей рече на Фараона: Определи ми, кога да се помоля за тебе, за слугите ти и за людете ти, за да се изтребят жабите от тебе и от къщите ти, та да останат само в реката.
/Протестантски 1940/
Моисей рече на фараона: определи ми сам, кога да се помоля за тебе, за твоите служители и за твоя народ, за да се махнат жабите от тебе, (от твоя народ,) от къщите ти, и да останат само в реката.
/Православен/
И рече Моисей Фараону: Определи ми кога да се помоля за тебе, и за слугите ти, и за людете ти за да изтреби жабите от тебе и от домовете ти, и само в реката да останат.
/Цариградски/
And Moses said unto Pharaoh, Glory over me: when shall I entreat for thee, and for thy servants, and for thy people, to destroy the frogs from thee and thy houses, that they may remain in the river only?
/KJV/