за Христос

Но и влъхвите направиха същото с магиите си и направиха така, че да наскачат жаби по Египетската земя.

Слушай Изход 8:7
Изход 8:7

Препратки:

Други преводи на Изход 8:7: