за Христос

И Аарон протегна ръката си към египетските води и жабите излязоха и покриха Египетската земя.

Слушай Изход 8:6
Изход 8:6

Препратки:

Други преводи на Изход 8:6: