за Христос

И Господ направи така, както Моисей се молеше; Той премахна рояците мухи от фараона, от служителите му и от народа му; не остана нито една.

Слушай Изход 8:31
Изход 8:31

Други преводи на Изход 8:31: