за Христос

Тогава фараонът каза: Ще ви пусна да пожертвате на Господа, вашия Бог, в пустинята, само да не отидете много далеч. Помолете се на Бога за мене.

Слушай Изход 8:28
Изход 8:28

Препратки:

Други преводи на Изход 8:28:

Тогава фараонът каза: Ще ви пусна да пожертвате на ГОСПОДА, вашия Бог, в пустинята, само да не отидете много далеч! Помолете се за мен.
/Верен 2002/
Тогава Фараон каза: Ще ви пусна да пожертвате на Господа, вашия Бог, в пустинята, само да не отидете много далеч. Помолете се на Бога за мен.
/Библейско общество 2000/
Тогава рече Фараон: Ще ви пусна да пожертвувате на Господа вашия Бог в пустинята, само да не отидете много далеч. Помолете се Богу за мене.
/Протестантски 1940/
И отговори фараонът: ще ви пусна да принесете в пустинята жертва на Господа, вашия Бог, но само не отивайте далеч; помолете се за мене (на Господа).
/Православен/
Тогаз рече Фараон: Аз ще ви пусна за да пожъртвувате на Господа Бога вашего в пустинята: само да не отидете много далеч. Помолете се Богу за мене.
/Цариградски/
And Pharaoh said, I will let you go, that ye may sacrifice to the LORD your God in the wilderness; only ye shall not go very far away: entreat for me.
/KJV/