за Христос

Ще отидем в пустинята на разстояние колкото тридневен път и ще жертваме на Господа, нашия Бог, така, както Той би ни казал.

Слушай Изход 8:27
Изход 8:27

Препратки:

Други преводи на Изход 8:27: