за Христос

Тогава влъхвите казаха на фараона: Божий пръст е това. Но сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, както Господ беше предсказал.

Слушай Изход 8:19
Изход 8:19

Препратки:

Други преводи на Изход 8:19:

Тогава магьосниците казаха на фараона: Божи пръст е това. Но сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, както ГОСПОД беше говорил.
/Верен 2002/
Тогава влъхвите казаха на Фараон: Божий пръст е това. Но сърцето на Фараон се закорави и той не ги послуша, както Господ беше предсказал.
/Библейско общество 2000/
Тогава рекоха магьосниците на Фараона: Божий пръст е това. Но сърцето на Фараона се закорави, и той не ги послуша, според както Господ беше говорил.
/Протестантски 1940/
Тогава влъхвите рекоха на фараона: това е пръст Божий. Но фараоновото сърце се ожесточи, и той ги не послуша, както и бе казал Господ.
/Православен/
Тогаз рекоха магесниците Фараону: Божий пръст е това. Но сърдцето Фараоново се ожесточи; и той не ги послуша, както говори Господ.
/Цариградски/
Then the magicians said unto Pharaoh, This is the finger of God: and Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them; as the LORD had said.
/KJV/