за Христос

И влъхвите се помъчиха да извършат същото с магиите си, за да произведат мушици, но не можаха; а мушиците бяха по хората и по животните.

Слушай Изход 8:18
Изход 8:18

Препратки:

Други преводи на Изход 8:18:

И магьосниците работеха да направят същото със заклинанията си, за да произведат въшки, но не можаха; а въшките бяха по хората и по животните.
/Верен 2002/
И влъхвите се помъчиха да извършат същото с магиите си, за да произведат дребни комари, но не можаха; а дребните комари бяха по хората и по животните.
/Библейско общество 2000/
И магьосниците работеха да вършат същото с баянията си, за да произведат въшки, но не можаха; а въшките бяха по човеците и по животните.
/Протестантски 1940/
Помъчиха се тъй също и влъхвите да произведат мушици с магиите си, ала не можаха. И мушиците бяха по човеци и по добитък.
/Православен/
Така направиха и магесниците с баянията си за да извадят скнипи, но не могоха; а скнипите бяха по человеците и по скотовете.
/Цариградски/
And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not: so there were lice upon man, and upon beast.
/KJV/