за Христос

А фараонът, като видя, че имаше облекчение за него, закорави сърцето си и не ги послуша, както Господ беше предсказал.

Слушай Изход 8:15
Изход 8:15

Препратки:

Други преводи на Изход 8:15: