за Христос

Тогава Моисей и Аарон излязоха от двореца на фараона; и Моисей се помоли на Господа относно жабите, които беше пратил върху фараона.

Слушай Изход 8:12
Изход 8:12

Препратки:

Други преводи на Изход 8:12: